Hjälp med redovisningen

Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

Du kanske tycker att bokföring är ett nödvändigt ont. Det är du inte ensam om. Många företagare tycker väldigt illa om att behöva sätta sig med kvitton om momsrapporter när de har jobbat ute hos kunder en hel dag. Men det är lag på att man ska ha en bra bokföring. Bokföring behövs, men du kan faktiskt lämna bort den till proffs. Då blir det rätt gjort, av folk som verkligen har intresse för redovisning. Det går snabbt också, eftersom rutinerad personal bokar in transaktionerna fort och ekonomiprogrammen har smarta funktioner. Du får också en ekonoms synpunkter och tips på bland annat avdragsmöjligheter som du kan ha nytta av i din verksamhet.

 

Välj din servicegrad själv

Vill du till exempel ha hjälp med redovisning i Stockholm, behöver du bara kontakta en bra revisionsfirma. Du kan få hjälp med allt eller välja ut vilka delar du själv vill sköta. Många företagare gör en viss grundbokföring själva och lämnar bort resten. Andra fakturerar som de alltid har gjort, och sedan sammanställer redovisningsbyrån resultatet. Du kan diskutera med din bokföringsbyrå hur stor service du vill ha. De är flexibla och har många kunder med skiftande önskemål.

 

 

Snabba rapporter

Rapporter av typ balans- och resultaträkning får man av ett bokföringsprogram. Allt man bokför kommer in i en dagbok, där man ser transaktionerna i datumordning. Skriver man ut en huvudbok, får man ut en sammanställning för en viss period där man ser allt som hänt på varje konto. Momsrapporten för valfri period får man också enkelt fram med en knapptryckning. Det är ju givet att det finns stora fördelar med en bra redovisningssed, när man ska värdera hur företaget går resultatmässigt och när man ska jämföra tillgångar och skulder. En bra revisor är guld värd, och han kan också göra deklarationer och bokslut samt ge råd om vinstdisposition och kapitalanskaffning.

patrick pettersson