High vacuum pumps – vad är det och vad kan de användas till?

13 juni 2023 Maja Bergman Lindberg

High vacuum pumps är en typ av vakuumpump som är specialiserad på att skapa mycket höga vakuumtryck, detta betyder att de kan pumpa bort gaspartiklar ner till 10^-9 millibar. Detta gör dem idealiska för användning på platser där en helt ren miljö krävs. High vacuum pumps används inom en rad olika branscher, inklusive vetenskapliga och medicinska områden, tillverkning, energi och många fler.

Vad är en vacuumpump?

En vacuumpump är en maskin som används för att avlägsna gaspartiklar från en förseglat utrymme, vilket resulterar i ett vakuum. Detta är resultatet av att en vacuumpump avlägsnar partiklar ur ett utrymme som i princip eliminerar de gaser som finns kvar i det. Det finns olika typer av vacuumpumpar, inklusive high vacuum pumps.

High vacuum pumps

Några exempel på användning av high vacuum pumps

High vacuum pumps används inom många olika branscher där krav på renhet är högt upp på listan av krav. Inom medicinsk forskning används till exempel högvakuum pumpar för att få bort luftföroreningar, vilket förhindrar förorening av de celler som odlas där. Inom tillverkning används high vacuum pumps för att eliminera föroreningar som kan orsaka produktionsfel och kvalitetsproblem.

Andra exempel på användning av high vacuum pumps inkluderar användning inom bilproduktion för att själva måla bilen samt produktion av halvledare och elektronik, där eliminerandet av mikroskopiska föroreningar är viktiga faktorer för att garantera hela processens säkerhet.

Hur fungerar high vacuum pumps?

High vacuum pumps fungerar genom att använda sig av lite olika teknologier, men alla har gemensamt att de skapar ett högt vakuumtryck genom att avlägsna gaser från ett slutet utrymme. Detta skapas genom att en del av utrymmet pumpas bort och därmed skapas ett lägre tryck i utrymmet. Detta låter i sin tur högre tryck vara kvar i omgivningen och suga i utrymmet, denna effekt är det som håller vakuumet.

High vacuum pumps kan vara tekniskt avancerade produkter, men de har också blivit allt mer tillgängliga för allmänheten och företag. De finns tillgängliga i olika storlekar och kapaciteter, vilket innebär att det är möjligt att hitta en pump som passar de flesta behoven. De har också blivit mer kostnadseffektiva, vilket innebär att de blir allt vanligare som en del av produktionssystemen för många olika företag.

Läs mer här: https://www.advancedvacuum.se/pages/high-vacuum

Fler nyheter