Vägmarkeringar kan göra allt från att skapa trygghet till att uppmuntra till lek

05 maj 2022 Cecilia Olsson
vägmarkeringar

editorial

Vägmarkeringar gör ett väldigt bra jobb ute på vägar där de tydligt visar hur fordon och fotgängare ska röra sig för att minska risken för olyckor samt för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt. Vägmarkeringar kan med fördel även användas till lite mer begränsade ytor såsom parkeringar, industriområden och skolgårdar. De kan då finnas där för att skapa säkerhet, för att marknadsföra något, för att skapa ordning eller för att uppmuntra barn till lek och spel.

Vägmarkeringar underlättar för fotgängare och de som framför fordon

Vägmarkeringar kan tydligt visa var man ska parkera på en parkeringsplats för att det ska vara möjligt att få plats med så många bilar som möjligt utan att det blir rörigt. Markeringarna kan tillsammans med skyltar visa om det är enkelriktat på några delar av parkeringen vilket minimerar risken för kaos och i värsta fall olyckor. Det är även möjligt att markera ut övergångsställen för att göra parkeringsplatsen smidigare och tryggare för fotgängare. Detta är såklart också mycket användbart för att skapa en tryggare arbetsplats på exempelvis industriområden. 

vägmarkeringar

Skapa en roligare skolgård med markeringar på asfalten

För att barn ska ha roligt och röra på sig under rasterna så är det klokt att göra skolgården så intressant som möjligt. Markeringar på asfalten kan uppmuntra till lekar och olika fysiska aktiviteter, vilket är väldigt hälsosamt för barnen. Det är till exempel bra att ha tydliga markeringar vid en basketkorg för att underlätta spelet samt för att undvika eventuella konflikter. 

Företag med anpassade lösningar inom vägmarkeringar och linjemålning

Svevia har mycket goda kunskaper när det kommer till vägmarkeringar och de tar fram anpassade lösningar till varje kund och projekt. Det innebär att de kan hjälpa till att skapa allt från en tryggare arbetsmiljö till roligare skolgårdar till sina kunder. Svevia åtar sig uppdrag över hela landet.

Fler nyheter