Trädbeskärning i Lund – när och varför?

02 maj 2022 patrick pettersson
trädbeskärning Lund

editorial

Att beskära ett träd innebär att svaga, skadade eller döda grenar tas om hand. Det är också ofta viktigt att behålla proportionerna mellan gamla och nya grenar. Syftet med beskärningen är att se till att trädet får vara friskt på lång sikt. Tidpunkten på året för beskärningen är också viktig. Ofta beskär man på våren innan lövsprickningen eller på sensommaren/hösten innan frosten börjar komma. 

Olika sorters träd har dock olika känslighet. Därför varierar tidsintervallet som är lämpligt för beskärning mellan olika trädslag och platser i landet. För att ta reda på lämplig tidpunkt för trädbeskärning i Lund för just ditt träd, kan du därför till exempel kontakta: https://www.aliasarborist.se/traedbeskaerning/traedbeskaerning-lund.

Trädbeskärning på rätt sätt

Vanliga anledningar till att beskära ett träd är att det skymmer solen eller för att ge bättre frukt i framtiden. Det är dock viktigt att trädbeskärningen utförs på rätt sätt. En felaktig beskärning kan till exempel leda till en ökad risk för rötangrepp. Det är också viktigt att en tillräcklig mängd energiproducerande bladmassa behålls. Därtill är det ju heller inte riskfritt att beskära ett större träd. Många personer väljer därför att anlita ett proffs på trädbeskärning, en så kallad arborist. 

image

Vad gör en arborist?

Många tänker nog på trädbeskärning när de hör ordet arborist. Generellt sett är dock en arborist en trädvårdsspecialist. Det betyder att denne tar hand om träd i tätorter, trädgårdar och andra bebyggda miljöer. Förutom beskärning av träden utför arboristen uppgifter som till exempel trädfällning och trädbesiktning. 

Träd som drabbats av sjukdom behöver ofta fällas för att förhindra att smitta sprids vidare till friska träd. Har trädet drabbats av röta kan det också finnas risk för att det faller ner på människor, byggnader eller växtlighet. Misstänker du att ditt träd är sjukt kan det därför vara en god idé att anlita en arborist för att besiktiga trädet.

Fler nyheter