Stamspolning tar bort smutsen

30 september 2020 jonas olsson
Stamspolning tar bort smutsen

Man får inte vara känslig för dofter när man ska jobba med stamspolning. Metoden går ut på att man spolar avloppsledningar med hetvatten och högtryck för att få bort intorkat fett och gammal smuts som har bildat avlagringar på insidan av rören. Kanske är det rentav helt stopp i avloppet, och inget vatten kan rinna förbi smutsbollen.

I avloppsrören luktar det inte gott, för där samlas en massa avfall och skräp som folk har spolat ner. I normalfall åker det med till reningsverket, men om det är stopp blir smutsen stående och ger diverse odörer i fastigheten. Då kommer rörinspektören och kollar och spolar.

 

Utrustade bilar är redo för rensning

När man har spolat ner något som inte ska vara i avloppet, kan det fastna långt ner i rören. Då är goda råd dyra, för vaskrensaren gör inte mycket nytta och vattnet sjunker inte undan. Oavsett om det är för mycket papper i toaletten eller tops, bomull eller annan bråte, är det svårt att fiska upp för en privatperson.

Spolbilen har med sig en mängd olika sorters utrustning, så man är redo för det mesta i rensningsväg. Att göra en stamspolning är egentligen något mycket miljövänligt, för man använder inte skarpa kemiska medel utan bara hett vatten. Det finns skonsamma metoder för att spola med tryck, och resultatet blir oftast bra.

 

 

Stamspolning och sedan förebyggande åtgärder

När du har fått rören spolade, och allt vatten rinner på som vanligt igen, är det lätt att slappna av och spola ner stekflott igen av ren bekvämlighet. Men rören håller mycket längre om de är rena, och du vet var skräpet ska vara.

Tänker man på vad man häller i avloppet klarar det sig oftast med en enkel vaskrensning då och då, och med att regelbundet rensa golvbrunnar och vattenlås. Rörinspektion vartannat år brukar man också rekommendera.

Fler nyheter