Så ansöker du om bygglov

29 juni 2020 Jenny Olsson
Så ansöker du om bygglov

Det är inte bara när man bygger nytt eller bygger till som man kan behöva ansöka om bygglov hos kommunen utan även om man förändrar kulören på sin fasad. Att ansöka om bygglov kan ibland kännas som ett jobbigt med projekt men om du vet hur du ska gå tillväga behöver det varken vara svårt eller krångligt.

Om huset ska målas om och du bestämmer dig för att använda en ny kulör bör du först fundera ut vilken kulör du vill använda dig av.Titta på huset stil men även omgivande byggnader, både grannens och om du har egna byggnader på tomten och utgå från det för att bedöma vad som skulle göra sig rätt.

Om man ska byta kulör på huset kan man få matnyttig information på en sida som heter hus-bloggaren.se, https://hus-bloggaren.se/behover-man-bygglov-om-man-vill-byta-farg-pa-fasaden/.

Här får man mycket vägledning och tips om när man behöver ansöka om bygglov och hur det går till. Man ska tänka på att om ett bygglov behövs är det viktigt att ansöka om det. Om man målar om huset utan att först ha fått ett godkännande av kommunen kan det hända att man får skicka in en ansökan i efterhand och även betala ett vite. Vill det sig illa kan det hända att de inte godkänner det och man måste då återställa färgen, något som givetvis både är kostsamt och trist. 

 

 

Man ska tänka på att en ny kulör kan ge huset ett verkligt lyft. Att måla om huset, oavsett om man byter kulör eller inte, höjer värdet och kan ge det ett helt nytt uttryck. Håller man dessutom efter fasaden efter ommålningen kan färgen och fasaden hålla sig fräsch många år framöver. Att se över fasaden och även rengöra den med jämna mellanrum är ett bra sätt för att få den att se ut som ny under längre tid. 

Fler nyheter