Rent på kontoret

20 juni 2020 patrick pettersson

För att kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt så behöver man ha det rent och snyggt omkring sig. Det gäller om möjligt ännu mer, då arbetsplatsen är ett kontor. Ofta är kontor fyllda av teknisk utrustning, som skrivare, telefoner, med mera. Men gemensamt är även mycket papperssamlare, bokhyllor och pärmar av alla de slag. Det medför att kontor har många dammsamlare, som även är mycket känsliga för väta och skador. Så när man utför en kontorsstädning i stockholm, och på andra orter, så innebär det att man måste vara extra försiktig i sin hantering.

Vad som ska städas

Inom all typ av städning finns det vissa moment som man utför oftare och vissa som man utför mer sällan. När det gäller kontorsstädning så ska de flesta ytor torkas av, som skrivbord, fönsterbrädor, bokhyllor och golv. Dessutom rengör man toaletter och kök. Men då och då behöver städfirman hjälp från kontorets personal med att rensa alla ytor fullkomligt. På så vis kan göra en totalstädning in i minsta detalj. Städare som utför kontorsstädning ska inte flytta viktiga papper. Därför är denna rensning med hjälp av kontorets personal mycket viktig att göra då och då.

En städares arbetsmiljö

Som städare på ett kontor har man fått ett ansvar som gäller både försiktighet och renhet, och dessutom tystnadsplikt. Det är lätt hänt att man får höra ett samtal eller råka se ett dokument, som skulle kunna skada företaget om det kommer i orätta händer. Eftersom städare rör sig i alla lokaler, och ofta under arbetstid, är det nämligen lätt för kontorets personal att glömma bort att de finns där. Om man har mycket konfidentiell information så brukar man därför skriva ett speciellt sekretessavtal som gäller mellan städfirman, dess personal, och företaget vars kontor man städar. Det kan kännas tryggt för båda sidor att detta avtal finns. 

Fler nyheter