Personal på skolan

Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

Som personal på en skola i eskilstuna, exempelvis http://britishschools.se, är ingen skoldag den andra lik. Även om man endast arbetar med samma årskullar så sker det skiften beroende på vilka barn man har i sina klasser och även det utbildningsmaterial man har som grund. Nya rön ger nya fakta och utlärningsmetoder. Som lärare ingår det att vidareutveckla sina metoder och kunskaper löpande. På det sättet blir det aldrig stagnation i utbildningen och i och med det inte heller stagnation i den arbetsmiljö lärarna vistas i. Vilket blir positivt för både lärare och elever.

 

Lärare på en engelsk skola

Det kan vara lätt att tro att en lärare på en engelsk skola har engelskan som grundspråk, men det stämmer inte. Skolor i Eskilstuna, och på andra orter, kan ha exempelvis språket som nisch. Men man behöver lärare inom alla ämnen som ingår i grundskolans ramverk. Däremot kan språket genomsyra utbildningen så att man lägger viss undervisning inom andra ämnen, exempelvis matematik på engelska. På det viset binds skoldagen ihop och den grund skolan har, blir tydligare för såväl lärare och elever.

 

 

Skolor med inriktningar

I många länder finns det svenska skolor, där man kan placera sina barn om man under en tid arbetar i det landet eller kanske till och med flyttat dit permanent. På samma sätt finns det skolor i Sverige där delar, eller i stort sett hela undervisningen sker på ett annat språk än svenska. Men på skolor i Eskilstuna, där engelska ligger som grund, är det inte enbart barn med föräldrar från engelskspråkiga länder som studerar. Föräldrar med svenska som modersmål kan se nyttan i att deras barn får mer engelska i vardagen än vad som bjuds på traditionella kommunala skolor. Det kan vara för att man tänker sig resa i framtiden eller för att barnen ska vara förberedda med utökade engelska kunskaper.

Lily Hansen