Hur funkar det egentligen med gasol?

Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

Gasol har ett brett användningsområde och särskilt flitigt använt är det inom industri. Det är ett miljövänligt val som inte avger några farliga avgaser, det som kommer ut  är rent och fritt från sot. Gasol är ett energirikt bränsle som har många goda egenskaper. Mest känt och använt kanske det är i våra husvagnar och husbilar, där det används för att värma upp och för att kunna laga mat. En gasoltub är ett tryckkärl och innan själva gasolen kommer fram till vad den än ska värma upp eller få igång, så har trycket minskats i reduceringsventilen. 

 

Gasol kan vara brandfarligt

Gasol i sig är ingenting som är särskilt farligt, men det bör hanteras på rätt sätt och varsamt. Men allting med gasolen är inte helt ofarligt, man bör till exempel se upp och hålla ett öga öppet efter eventuella läckor. Gasol är mycket tyngre än vad luften är och om gasolen kommer ut oförbränd så kan det leda till farliga saker av två skäl. För det första så är det i sådana fall väldigt lättantändligt. Det kan börja brinna och det vill ingen, vare sig det handlar om en husvagn eller en industri där det jobbar massor med människor. För det andra så är själva koloxiden farlig, det är förmodligen det allra mest farliga.

 

 

Säkerheten vid användning av gasoltub

Det sker faktiskt till och med mer kvävningsolyckor i husvagnar än bränder. Det kanske man inte kan tro, många tror nog att brandrisken är det farligaste med att använda sig av gasoltuber. Men när det kommer ut koloxid så tränger den undan allt syre, vilket gör att de som ligger i husvagnen och sover kvävs till döds. Man bör av den anledningen vara väldigt noga med att kontrollera läckage och se över sin gasoltub inför varje säsong och under den pågående säsongen också.

patrick pettersson