Gör en geoteknisk undersökning som kan vara behjälplig när det kommer till val av husgrund

11 maj 2022 Cecilia Olsson
geoteknisk undersökning

Husgrunden är bland det viktigaste på ett hus och det är därför klokt att se till att välja den bästa möjliga baserat på de förutsättningar som finns gällande både konstruktionen i sig men även tomtens egenskaper. Visst är det självklart att ett hus behöver solida väggar och ett skyddande tak, men utan en stabil grund så blir det inte så hållbart som det hade kunnat vara med en välvald grundläggningslösning. Börja därför i rätt ände med noggranna geotekniska undersökningar som talar om vad som krävs för att husgrunden ska bli stabil. 

Användbar information som samlas in vid markundersökningar

Vid en geoteknisk undersökning är det möjligt att samla in data gällande jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer. Denna data analyseras sedan och tack vare den information som kommer från det så är det möjligt att få reda på om det krävs något som stabiliserar marken innan byggprojektet drar i gång och även vilken husgrund som är mest passande att välja på marken där det finns planer på att bygga.

geoteknisk undersökning

Även om marken kan kännas väldigt stabil så kan det vara en helt annan situation bara några centimeter ner. Det är sällan en bra idé att bygga något på instabil mark utan att vidta åtgärder då det bland annat kan leda till sättningsskador på konstruktionen. En åtgärd kan vara att slå ner pålar till bergsgrund eller fast botten genom mjuka jordlager. Det innebär att konstruktionen trots allt kan vila på stabil mark och därmed få goda förutsättningar att hålla länge.

Geotekniska undersökningar som skapar goda förutsättningar 

Om det finns behov av att göra en geoteknisk undersökning så kan det vara en god idé att kontakta Geogrund, det är ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län. Geogrund ger sina kunder goda förutsättningar att välja rätt husgrund till byggprojektet, tack vare deras noggranna undersökningar och rekommendationer.

Fler nyheter