Förenkla din kontering och bokföring

22 augusti 2021 jonas olsson
Förenkla din kontering och bokföring

Kontering är att välja vilket konto en affärstransaktion ska bokföras på. Man utgår från en kontoplan och väljer det som passar. Kontering gör man hela tiden, och när man är van gör man det mer eller mindre automatiskt.

Är man inte så van, får man slå upp i kontoplanen eller rådfråga någon bekant. Man kan också bokföra i ett program som kommer ihåg hur man har konterat tidigare. Med en programvara som väljer konto automatiskt kan man faktiskt kontera mindre, och det ger både mindre tankearbete och en stor tidsvinst. Länktips: https://konteramindre.se/

Verklighet eller fantasi?

De enklaste konteringarna görs enkelt med ett sådant program och sparar alltså mycket tid i vardagen. Har man lite mer komplicerade frågor får man kolla efter bokföringstips på nätet. Man har bokföringslagen att rätta sig efter, och man ska bokföra enligt god redovisningssed.

Alla kostnader är till exempel inte avdragsgilla. Därför får man ju inte kontera hur som helst, men det är en stor fördel att programmet kommer ihåg hur man konterade de komplicerade sakerna förra gången och att man får upp förslagen automatiskt.

Lätt att bokföra själv

När man har lärt sig att skilja mellan de grundläggande kategorierna tillgångar, skulder, intäkter och kostnader är det enkelt att bokföra själv. Eftersom det också finns så mycket information online, behöver man bara titta där för att få reda på hur man bokför en transaktion på ett korrekt sätt. Sedan minns programmet det till nästa gång.

Skatteverket har mycket information på sin hemsida för hur moms, skatt och arbetsgivaravgifter ska räknas. När du bokför på en dator innehåller programmets kontoplan också det viktigaste och det är lätt att se och förstå. Med lite träning kommer du snart att bli en fena på din egen bokföring och sköter den själv utan inblandning från någon utomstående, och det kan ju kännas bra.

Fler nyheter