Effektiv virussanering

29 april 2021 william eriksson
Effektiv virussanering

Man kan smittas av virus på flera olika sätt men de två vanligaste sätten är luftburen smitta och smitta via olika kontaktytor. Luftburen smitta kan spridas då virusinfekterade människor andas, pratar eller nyser. Smitta via kontaktytor kan man drabbas av om en virusinfekterad person haft smitta på sina händer och sedan tagit på exempelvis ledstänger, hissknappar och dörrhandtag.

På arbetsplatser och i offentliga lokaler är det väldigt vanligt med kontaktsmitta. Ett sätt att effektivt förhindra att människor drabbas av virus på exempelvis kontor eller i klassrum är att låta virussanera lokalerna. 

På så vis bidrar man till en bättre miljö för de som vistas i lokalerna och kan många gånger förhindra att människor smittas av förkylningsvirus, säsongsinfluensa, kräksjuka och pandemier. Man slipper också att ta in vikarier och verksamheten kan i stället rulla på som vanligt, något som är bra för alla.

 

 

Anlita en seriös aktör

Det behövs särskild expertis för virussanering av lokaler och offentliga byggnader. Man måste veta vilka slags virus som är i omlopp för att kunna välja det mest effektiva desinfektionsmedlet. Men även typ av ytor och hur lokalerna används har betydelse för vilket desinfektionsmedel som ska användas. 

Många gånger används väldigt starka medel vid virussanering, vilka också kräver särskild skyddsutrustning för de personer som handskas med dem. Vill man utföra en virussanering på sitt företag, kontor, skola etc. finns det flera företag specialiserade på sanering som man kan vända sig till. Bäst är att först ta in offerter från några olika aktörer och att även be om referenser. 

Många gånger är det en stor fördel att använda sig av ett mer erfaret företag, då det tyvärr finns en hel del oseriösa aktörer. Ett sätt att kolla upp ett företag på kan även vara att kontakta Skatteverket, för att kontrollera att det finns registrerat hos dem och att det inte finns några obetalda skatter.

Fler nyheter